I-Learn products    
Cover Art

I learn multiply

 

 

 

This great app helps your child learn how to multiply.
Follow the development of your childs skills from day to day, week to week.
Display statistics to show strong and weak spots. Tested with great success on 5th graders.


Lær dine barn gangetabellen.
Denne appen velger tilfeldige tall og lagrer tidsforbruk og % rett/galt.
Få oversikten over utvikling i ferdigheter, og se statistikk over problemområder.
Bruk denne noen uker og se at gangetabellen sitter!